یکشنبه دوازدهم آذر ۱۴۰۲

ورود به سامانه
نام کاربری (کد زبان آموزی یا کد مدرس) :
رمز عبور (کد ملی) :

 

موسسه زبان فرزانه  تنها موسسه برگزاری دوره های بین المللی زبان:

1-TOURISM

2- نامه نگاری

3- TTC

4- Writing

منابع آموزشی

گروه خردسالان


FUN TIME

Beeno

Little Friend

First Friend

 


گروه نوجوانان


 Family and Friends

Hey Thereگروه بزرگسالانHeadway

Top Notch

Grammar in Use

Interchange

FCE Gold

CAE Gold

IELTS

Impact Values