یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۹

ورود به سامانه
نام کاربری (کد زبان آموزی یا کد مدرس) :
رمز عبور (کد ملی) :

 

موسسه زبان فرزانه  تنها موسسه برگزاری دوره های بین المللی زبان:

1-TOURISM

2- نامه نگاری

3- TTC

4- Writing

اخبار
اعلام نتیجه آزمون KET 1398/10/19

جهت مشاهده نتیجه آزمون KET بر روی لینک کلیک نمایید

اعلام نتیجه Demo خردسالان خانم دکتر بقایی 1398/7/6

جهت مشاهده نتیجه آزمون Demo دکتر بقایی بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

اعلام نتیجه Demo خردسالان خانم دکتر بقایی 1398/4/27

جهت مشاهده نتیجه آزمون Demo دکتر بقایی بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

اعلام نتیجه Demo خردسالان خانم دکتر بقایی 1398/4/27

جهت مشاهده نتیجه آزمون Demo دکتر بقایی بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

اعلام نتیجه Demo بزرگسالان دکتر رشتی 1398/3/25

جهت مشاهده نتیجه آزمون خود بر روی لینک بالا کلیک نمایید.

اعلام نتیجه آزمون PET 1398/3/12

جهت مشاهده نتیجه آزمون بر روی لینک کلیک نمایید.

123456789