جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۹

ورود به سامانه
نام کاربری (کد زبان آموزی یا کد مدرس) :
رمز عبور (کد ملی) :

 

موسسه زبان فرزانه  تنها موسسه برگزاری دوره های بین المللی زبان:

1-TOURISM

2- نامه نگاری

3- TTC

4- Writing

اخبار
شرکت در آزمون آنلاین جذب مدرس خردسالان شرکت در آزمون آنلاین جذب مدرس خردسالان 1399/12/14

جهت شرکت در آزمون آنلاین اینجا کلیک کنید.

شرکت در آزمون آنلاین جذب مدرس بزرگسالان شرکت در آزمون آنلاین جذب مدرس بزرگسالان 1399/12/14

جهت شرکت در آزمون آنلاین جذب مدرس اینجا کلیک کنید.

SEC2 SEC2 1399/11/4

https://www.skyroom.online/ch/fli1/sec2

شرکت در کلاس TTC شرکت در کلاس TTC 1399/9/15

جهت شرکت در کلاس TTC آنلاین اینجا کلیک کنید.

شرکت در مصاحبه آنلاین شرکت در مصاحبه آنلاین 1399/9/15

جهت شرکت در مصاحبه آنلاین اینجا کلیک کنید.

PE2B PE2B 1399/8/28

https://www.skyroom.online/ch/fli1/pe-2b

12345678910